header

| CAT |

| ESP |

correccions.com | serveis lingüístics integrats

justificació

La societat del segle XXI requereix unes eines comunicatives sense precedents. Els receptors dels missatges administratius o comercials i de les creacions literàries són, avui dia, tan exigents amb el fons com amb la forma.

 

En aquest sentit, la qualitat lingüística del material escrit que genera una empresa, institució o fundació ha passat a ocupar un lloc primordial en el procés d'arribada al destinatari final, especialment si es vol mostrar qualitats tan essencials com ara una bona imatge, rigor i professionalitat.

 

Correccions.com ofereix uns serveis lingüístics integrats que s'adapten a les necessitats de cada client per tal de complir aquestes expectatives.

 

Ens avala més d'una dècada d'experiència col·laborant amb grans empreses del sector editorial, agències publicitàries, mitjans de comunicació, administracions públiques, institucions culturals i fundacions privades.

 

Demaneu més informació sobre els nostres serveis i les nostres tarifes sense compromís a l'adreça electrònica info@correccions.com.

correccions

La correcció d'estil consisteix en la revisió d'un text de manera integral, tant el format com el contingut, de manera que es posarà una especial atenció als aspectes ortogràfics i gramaticals, d'adequació, de format en funció del destinatari i de coherència de continguts: bibliografia, distribució de capítols, seccions i apartats...

 

Aquest tipus de correcció, que s'aplica a tots els textos que encara no han passat cap procés de revisió anterior ni han estat maquetats per a impremta, es realitzarà sempre sobre suport informàtic.

 

 

La correcció tipogràfica (o de proves) consisteix en la revisió d'un text per tal de detectar-hi qualsevol tipus d'error, sigui de transcripció o de maquetació, de manera que es posarà una especial atenció als aspectes propis d'un text maquetat: ortografia, puntuació, distribució de línies i paràgrafs, imatges, separacions sil·làbiques...

 

Aquest tipus de correcció, que s'aplica només als textos que ja han passat pel procés de correcció d'estil i han estat maquetats per a impremta, es realitzarà sempre sobre suport PDF o sobre paper.

traduccions

redacció

Habitualment, fem traduccions del català al castellà i viceversa.

 

El preu de les traduccions, que es realitzaran sempre sobre suport informàtic, inclou també una revisió d'estil del text traduït (no de l'original, la qual cosa s'hauria de facturar de manera independent).

 

Tenim experiència en traduccions de tot tipus, des de textos periodístics i publicitaris, informes i altres textos breus fins a articles per a revistes especialitzades, dossiers i memòries d'empresa, capítols de llibres i obres completes.

 

Podem redactar qualsevol tipus de text, des de notes de premsa fins a contracobertes de llibres, publicitat, catàlegs, continguts per a  webs, blogs, publicacions periòdiques...

 

El preu de la redacció d'un text inclou la garantia que complirà el nivell d'exigència aplicat a una correcció d'estil.

 

Tenim una àmplia experiència en el sector editorial i en l'àmbit dels mitjans de comunicació impresos i digitals.

projectes

Seguiu-nos a:

contacte

Obligatori

Obligatori

Obligatori

Obligatori

Obligatori

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

clients

Correccions.com | serveis lingüístics integrats

Miquel Aguilar i Montero | A/e: info@correccions.com | Tel. 609 833 151